TEORETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní informace:

Povinnou součástí výcviku Rafael Institutu je 200 hodin teoretického vzdělávání, které trvá 4 roky. Během jednoho roku proběhnou 4 bloková setkání. Každé setkání má 12 hodin a je rozloženo do dvou dnů (pátek večer a sobota). Kromě těchto bloků, které jsou společné pro všechny probíhající skupiny, je do výuky zahrnuto pro každou skupinu také 8 úvodních hodin. Výuková hodina trvá 45 min.

Teoretické vzdělávání je otevřeno také pro širokou veřejnost. Zájemci o teorii mohou přednášky absolvovat samostatně bez sebezkušenostní části jako celek nebo si dle vlastního zájmu vybrat jednotlivé bloky, příp. témata. Při absolvování všech 200 hodin teorie obdrží zájemce závěrečné potvrzení. Cena jedné výukové hodiny pro veřejnost je 150 Kč.


Smysl teoretické části:

Smyslem teoretického vzdělávání je především získávání terapeutických dovedností, a to prostřednictvím účasti na přednáškách a seminářích, i formou praktických nácviků. Na přednáškách se podílejí odborníci z oblasti psychologie, psychiatrie, psychoterapie, lékařství a další. Kromě rozšíření pohledu na různé psychoterapeutické směry a techniky se vzdělání zaměřuje na práci s traumatem z různých úhlů pohledu tak, aby frekventant získal co nejucelenější poznatky v této oblasti.


Přehled dosavadních přednášek

Termíny 2020

13. - 14. března
12. - 13. června
25. - 26. září
27. - 28. listopadu