SUPERVIZE

Základní informace:

Povinnou součástí výcviku Rafael Institutu je absolvování 100 hodin supervize. Předpokladem pro vstup do supervizní části je získání vlastních klientů a započetí vlastní psychoterapeutické/ poradenské praxe. Nejdříve však po absolvování minimálně 200 hodin sebezkušenostní části a 50 hodin teorie. Supervizi lze absolvovat formou individuální nebo skupinovou u supervizorů Rafael Institutu a částečně také u supervizorů externích (dle pravidel supervize). Úhrada supervize není zahrnuta v ročním kurzovném.

Individuální supervizi si frekventanti domlouvají se supervizory sami. Termín, místo a cena je na konkrétní domluvě. Skupinovou supervizi nabízí Rafael Institut v průběhu celého roku ve vypsaných termínech. Cena pro každého účastníka je 200 Kč za jednu supervizní hodinu.


Smysl supervizní části:

Supervizní skupina není totožná s výcvikovou. Předpokládá se, že frekventant referuje o své práci, takže je možno sledovat vývoj a zrání jeho práce. Supervizor i členové supervizní skupiny se zabývají nejen předkládanými pracemi, ale i skupinovou dynamikou, která při prezentaci těchto prací vzniká. Tato dynamika skrze paralelní děje často osvětluje vlastní téma dějů předkládaných k supervizi.
Pro hlubší porozumění a možnosti opakované konzultace jedné psychoterapie Rafael Institut doporučuje a nabízí kontinuální skupinové supervize.Individuální a skupinovou supervizi v rámci Rafael Institutu nabízí:Pravidla supervize
pdfPravidla přihlašování
pdf

Kontinuální skupinová supervize 2018-2019

Vladimír Singer (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
27. září, 4. října, 1. listopadu, 6. prosince, 3. ledna
vždy od 16.30 hodin
Kvapilová
Brandtlová
Urbancová
Balun
Novotný


Michaela Hapalová (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
10. října (od 14.45), 22. října, 5. listopadu, 5. prosince, 21. ledna
vždy od 14.00 hodin
Gollová
Cahová
Gruszczyk
Krajňáková
Hausnerová


Martin Mahler (4h)
Hošťálkova 1/C, Praha 6
26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince, 23. ledna
vždy od 16.00 hodin
Warren
Kliková
Pasničenko
Poradovská
Netík


Marek Preiss (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
21. září, 26. října, 9. listopadu, 14. prosince, 11. ledna
vždy od 13 hodin

Tato skupina nebyla otevřena.