SUPERVIZE

Základní informace:

Povinnou součástí výcviku Rafael Institutu je absolvování 100 hodin supervize. Předpokladem pro vstup do supervizní části je získání vlastních klientů a započetí vlastní psychoterapeutické/ poradenské praxe. Nejdříve však po absolvování minimálně 200 hodin sebezkušenostní části a 50 hodin teorie. Supervizi lze absolvovat formou individuální nebo skupinovou u supervizorů Rafael Institutu a částečně také u supervizorů externích (dle pravidel supervize). Úhrada supervize není zahrnuta v ročním kurzovném.

Individuální supervizi si frekventanti domlouvají se supervizory sami. Termín, místo a cena je na konkrétní domluvě. Skupinovou supervizi nabízí Rafael Institut v průběhu celého roku ve vypsaných termínech. Cena pro každého účastníka je 200 Kč za jednu supervizní hodinu.


Smysl supervizní části:

Supervizní skupina není totožná s výcvikovou. Předpokládá se, že frekventant referuje o své práci, takže je možno sledovat vývoj a zrání jeho práce. Supervizor i členové supervizní skupiny se zabývají nejen předkládanými pracemi, ale i skupinovou dynamikou, která při prezentaci těchto prací vzniká. Tato dynamika skrze paralelní děje často osvětluje vlastní téma dějů předkládaných k supervizi.
Pro hlubší porozumění a možnosti opakované konzultace jedné psychoterapie Rafael Institut doporučuje a nabízí kontinuální skupinové supervize.Individuální a skupinovou supervizi v rámci Rafael Institutu nabízí:Pravidla kontinuální supervize
wordŽádost o uznání externího supervizora
wordDohoda mezi Rafael Institutem a externím supervizorem
wordKontinuální skupinová supervize 2019

Vladimír Singer (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
Vždy od 16.30 hodin
7. února, 7. března, 2. dubna (Varšavská 15), 2. května, 6. června
Brandtlová
Balun
Hausnerová
Urbancová
Urbánková


Michaela Hapalová (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
Vždy od 14.00 hodin
25. února, 18. března, 10. dubna (od 14.45), 6. května, 5. června (od 14.45)
Cahová
Gollová
Holubová
Záplatová
Gruszczyk


Martin Mahler (4h)
Hošťálkova 1/C, Praha 6
Vždy od 16.00 hodin
27. února, 13. března, 24. dubna, 22. května, 19. června
Warren
Pasničenko
Kliková
Novotný
Kvapilová


Marek Preiss (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1 (1. dubna a 3. května UNYP, Praha 2)
Vždy od 13 hodin
13. února (od 14h), 22. března, 1. dubna, 3. května, 14. června
Chytrý
Ritterová
Netík
Weissová