SUPERVIZE

Základní informace:

Povinnou součástí výcviku Rafael Institutu je absolvování 100 hodin supervize, se kterou mohou účastníci začít po uplynutí prvních dvou let výcviku. Supervizi lze absolvovat formou individuální nebo skupinovou u supervizorů Rafael Institutu a částečně také u supervizorů externích (dle pravidel supervize). Individuální supervizi si frekventanti domlouvají se supervizory sami. Termín, místo a cena je na konkrétní domluvě. Skupinovou supervizi nabízí Rafael Institut v průběhu celého roku ve vypsaných termínech. Cena pro každého účastníka je 200 Kč/hodinu. Supervizní hodina trvá 50 minut.


Smysl supervizní části:

Supervizní skupina není totožná s výcvikovou. Předpokládá se, že frekventant referuje o své práci, takže je možno sledovat vývoj a zrání jeho práce. Supervizor i členové supervizní skupiny se zabývají nejen předkládanými pracemi, ale i skupinovou dynamikou, která při prezentaci těchto prací vzniká. Tato dynamika skrze paralelní děje často osvětluje vlastní téma dějů předkládaných k supervizi.Individuální supervizi v rámci Rafael Institutu nabízí:Skupinovou supervizi v rámci Rafael Institutu nabízí:

Přihlášení na
supervizi ZDE

Termíny 2017

Skupinová supervize

Helena Klímová (4h)
Na dubině 5, Praha 4
9.ledna od 17 hodin
13.února od 17 hodin
13.března od 17 hodin
10.dubna od 17 hodin
8.května od 17 hodin
12.června od 17 hodin


Marek Preiss (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
27. ledna od 13 hodin
24. února od 13 hodin
6. dubna od 13 hodin
28. dubna od 13 hodin


Vladimír Singer (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
26. ledna od 16.30 hodin
16. února od 16.30 hodin
30. března od 16.30 hodin
27. dubna od 16.30 hodin
Varšavská 15, Praha 2
8. června od 16.30


Pravidla supervize
pdfPravidla přihlašování
pdf