RAFAEL CENTRUM

„Genocidu, která se v minulém století odehrála, nelze vzít zpět, ale zlo, které přinesla, je třeba proměňovat v dobro: všechna dostupná zjištění o člověku i všechny prožité zkušenosti třeba použít pro prevenci dalšího zla.“

(Mgr. Helena Klímová)


O projektu:

Historicky nejvýznamnějším projektem Rafael Institutu je Rafael Centrum (dříve pracovní skupina Rodiny po Holocaustu), na kterém se již od počátku podíleli někteří členové naší organizace. Zaměřuje se především na poskytování individuální a skupinové terapie těm, kteří přežili holocaust a jejich rodinám. Postupem času se ukazuje, že naše snahy poskytovat psychoterapeutické služby zejména 2. generaci nebyly marné, a naopak se setkáváme i se zájemci z 3. generace, pro které je individuální či skupinová terapie jedinou možností, jak zmírnit následky transgeneračního přenosu traumatu holocaustu a umožnit jim tak prožívání plnohodnotného a smysluplného života.

Individuální psychoterapie je zajišťována psychoterapeuty RI v průběhu celého roku a je poskytována klientům podle jejich zájmu a potřeb. Individuální psychoterapii zajišťují Mgr. Gabriela Dymešová, PhDr. Michaela Hapalová, Mgr. Helena Klímová, PhDr. Martin Mahler, prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., Ing. Věra Roubalová a MUDr. Vladimír Singer.

Již od roku 1997 se pravidelně 1x týdně schází první klientská skupina, která pracuje pod vedením Mgr. Heleny Klímové a Ing. Věry Roubalové. Od roku 2014 jsme díky podpoře NFOH mohli znovu otevřít druhou klientskou skupinu, tentokráte vedenou doc. MUDr. Václavem Mikotou a MUDr. Elenou Turnovskou. Otevření druhé skupiny umožňuje navštěvovat terapii i členům rodiny, kteří nemohou skupinu navštěvovat současně. Naplnění obou skupin svědčí o stálé potřebě této terapie i pro druhou a třetí generaci.

V roce 2012 jsme nově otevřeli generační tematickou a zážitkovou skupinu „Generace Poté“, která je určena všem generacím s židovskými kořeny narozeným převážně po období Holocaustu až do současnosti, ale i dříve narozeným. Sjednocujícím tématem je pochopení příběhu života vlastních předků v kontextu svého života, spojené s hledáním smyslu a obsahu své židovské existence. Setkání vede Mgr. Gabriela Dymešová a PhDr. Michaela Hapalová.

Na poskytování terapeutické pomoci nám již řadu let významně přispívá Nadační fond obětem holocaustu.