PUBLIKACE

COLLECTION OF ARTICLES 2008 – 2010

Collection of articles 2008-2010

Sborník obsahuje výběr z textů přednesených na seminářích Prix Irene 2008 až 2010 a další texty členů Rafael Institutu. Sborník je v anglickém jazyce.

Vydalo o.s. Výbor pro péči o Prix Irene a o.s. Rafael Institut za přispění Židovské obce v Praze a donora, který si přál zůstat v anonymitě.

Sborník k vydání připravily Eliška Jírová a Helena Klímová.

Grafické zpracování a tisk zajistil Impax, spol. s.r.o.


TRAUMA, HISTORIE, SVĚDOMÍ

Výbor z textů ze seminářů Prix Irene 2008 – 2009 a příspěvky členů Rafael Institutu

Trauma, historie, svědomí

Monika Žárská (překladatelka):

"Pokaždé když se má sejít Výbor pro péči o Prix Irene a navrhovat a zvažovat, koho ocenit, připomíná si nejprve statut ceny, v němž se praví, že je udělována za dílo v oblasti tvorby míru mezi odlišnými lidskými skupinami. Při rozhovorech, které následují, se neuvažuje o míru abstraktně, ale vždy ve spojitosti s určitým člověkem, s jeho příběhem, s jeho životní praxí. Jak se prakticky zasadil o mír tam, kde schází, jak prakticky zareagoval na výzvy dějin a svědomí? Co se kolem něho a v něm dělo? Líbí se mi na těch rozhovorech a úvahách, že se počítají i činy s velkým účinkem, i drobná práce tam, kde jsou lidé odlišní až k znesváření.
Oba laureáti, o nichž se dočtete v tomto sborníku, se projevili jako tvůrci míru, a přitom osvědčili i vzdor a pohotovost k boji. Opět vychází najevo, že mír je víc než absence konfliktu."

Vydalo o.s. Výbor pro péči o Prix Irene a o.s. Rafael Institut za přispění Jiřího Bise a Židovského muzea v Praze. K vydání bylo využito také vstupné z minulých ročníků Prix Irene.

Sborník k vydání připravila Eliška Jírová.

Grafické zpracování a tisk zajistilo nakladatelství GplusG.

Tento sborník je prvně prodejný (180 Kč). Veškeré finance získané z prodeje budou použity k přípravě a vydání dalších přednášek.

ISBN 978-80-87060-33-9


TRAUMA, ŘÁD, IDENTITA

Výbor z textů ze seminářů Prix Irene 2006-2007 a příspěvky členů Rafael Institutu (dvojjazyčná verze)

Trauma, řád, identita

Jan Šimsa (evangelický farář):

"Ke kladům dnešních dnů patří, že otázkou jak pomoci lidem a dětem s tíživými životními zkušenostmi se zabývá řada pracovníků. Pro minulé i naše století dále platí, že vedle pocitu vyřazenosti z důvodu nemoci, chudoby nebo původu, přibývá postižených společenskými (i rodinnými) rozvraty, ztrátou jistot a identity. Rafael Institut se právě těmto otázkám věnuje. Pracují zde lidé, kteří jsou odborně připraveni, mají profesionální zkušenosti a jsou ochotni je sdílet s druhými.
Velkou roli dnes hraje ztráta identity - trauma z toho, že "moji lidé" byli společensky postiženi. Ve sborníku jsou zachyceny zkušenosti těch, kteří se již léta terapií zabývají a snaží se pomoci. Při četbě sborníku se na reflexi terapeutické praxe může podílet i čtenář. A může zároveň uvažovat o tom, co udělá pro druhého, který se cítí být vyřazen, či trpí představou, že je cizincem v našem světě, nebo si jen není tak docela jist tím, kým je, jaké má místo mezi lidmi, jakou má naději."

Vydalo o.s. Rafael Institut za přispění Nadace Židovské obce v Praze a Lékárny Krupská.

Sborník k vydání připravila Eliška Jírová.

Grafické zpracování a tisk zajistilo nakladatelství GplusG.

ISBN 978-80-87060-09-4


JAK SE VYROVNÁVÁME S HOLOCAUSTEM?

Výbor z textů ze seminářů Prix Irene 2003 – 2005 (dvojjazyčná verze)

Jak se vyrovnáváme s holocaustem?

Jiřina Šiklová (socioložka):

"Místo stěžování a lamentování nad hrůzami světa vytvořilo v Praze roku 1994 několik psychoterapeutů a psychoanalytiků pracovní skupinu na pomoc rodinám po holocaustu. Napřed učili sebe sama a pak i druhé vyrovnávat se s traumaty z minulosti. Pro prevenci i terapii skupinových traumat založili Rafael Centrum. Po šest let je vedla britská psychoanalytička Irene Bloomfield. K uctění její práce udělují její žáci každoročně Prix Irene.
Moudré úvahy těch, kteří cenu dostali, jakož i texty z doprovodných seminářů o terapii traumatu jsou obsaženy v knize „Jak se vyrovnáváme s holocaustem?“. Knížka je esencí hlubokých myšlenek, které jsou jinde rozptýleny v desítkách knih a na tisících stránkách.
vx A jsou to opravdu vynikající texty. Jsem ráda, že teď jsou takto pohromadě a mohu se je v klidu přečíst kolikráte chce za sebou. Musí se to číst s tužkou v ruce a podtrhávat! Pozor, ale jen vlastní výtisk!"

Vydalo o.s. Tolerance a občanská společnost v rámci projektu Rafael Centrum za přispění Nadace Židovského muzea v Praze a Nadace Židovské obce v Praze.

Sborník k vydání připravila Eliška Jírová.

Grafické zpracování a tisk zajistilo nakladatelství GplusG.

ISBN 80-86103-93-5


Sborníky je možné vyzvednout na našich přednáškách nebo objednat mailem na adrese eliskajirova@seznam.cz