PRIX IRENE

O projektu:

Prix Irene je cena pojmenovaná po Irene Bloomfield a udělovaná každoročně jedinci za účinný a originální přínos k tvorbě míru mezi lidskými skupinami. Předání ceny provází celodenní odborný seminář s účastí předních českých i zahraničních osobností z oblasti psychoterapie i občanské sféry a přednášky poté vycházejí v podobě sborníků. Semináře se vyznačují jak vysokou úrovní odbornou, tak neformální jedinečnou atmosférou, kterou spoluvytváří také vynikající společný pokrm z jedné mísy (připravený spřátelenou skupinou žen-imigrantek) a odpolední diskuse s dosavadními držiteli ceny.

Cenu udělují žáci Irene Bloomfield, terapeuti, kteří jakožto vzkaz vlastních židovských rodin cítili potřebu otevřít se světu a smírně řešit vztahy mezi lidskými skupinami. Založili proto o.s. Výbor pro péči o Prix Irene (nyní spolek IRENE), který sdružuje také několik vynikajících občanů, včetně všech dosavadních laureátů Prix Irene, a který nyní Prix Irene uděluje.


Smysl projektu:

Tato cena má každoročně vyhledávat a podporovat díla, která souzní s celoživotním úsilím Irene Bloomfield. Mohou to být počiny v oblasti sociální, díla literární, vědecká, umělecká. Taková díla, takové počiny je třeba podporovat, propagovat, protože jsou potřebná světu. Udělování Prix Irene je také motivováno přáním udržet v paměti živých lidí její jméno, protože Irene Bloomfield vlastní děti neměla.

V době různých soutěží, výher a zápasů oceňuje Prix Irene takové počiny, které kromě úspěšnosti či výkonu vyjadřují také mravnost: jsou motivovány mravně a současně se jim daří dosáhnout úspěchu. Takové počiny by měly vejít ve známost, aby spojení úspěchu a mravnosti nepůsobilo tak neobvykle.


Historie projektu:

Výroční cenu Prix Irene uděluje spolek IRENE na památku Irene Bloomfield, britské psychoanalytičky a skupinové analytičky, která (spolu s Gaby Glassman) v Praze vedla řadu let workshopy pro psychoterapeuty, zabývající se terapií traumatu holocaustu. S úmyslem zachovat a rozmnožit mravní odkaz Irene a navázat tak na její celoživotní snažení, vznikla myšlenka uskutečnit každým rokem celodenní odborný seminář spojený s předáním ceny vybranému kandidátovi, jež se významně zasloužil o tvorbu míru mezi lidskými skupinami. Rafael Institut se na pořádání Prix Irene a souvisejících seminářů či konferencí podílí od samého vzniku.Prix Irene 2016

Laureát: Earl Hopper

Slavnostní předání Prix Irene 2016 bylo doplněno uvedením překladu knihy SOCIAL UNCONSCIOUS Vol.2. Po uvedení následovala mezinárodní konference "CIVILISTÉ VE VÁLCE: Ztráty, obnova a zkušenosti pomáhajících", kterou Rafael Institut spolupořádal s Tel Aviv Institute Contemporary Psychoanalysis a Israeli Institute of Group Analysis.

Prix Irene 2016 - mimořádné udělení

Laureát: Jiří Brady

Jen pár dní po předání ceny Earlu Hopperovi byla mimořádně udělena cena také Jiřímu Bradymu. Slavnostní předání proběhlo v prostorách Židovské obce v Praze.

Prix Irene 2015 - TRAUMA A HUDBA

Laureát: Marwan Alsolaiman

Na konferenci TRAUMA A HUDBA byl představen překlad knihy Social Unconscious (dílo vydává Irene Press v českém překladu Evy Klimentové), vystoupili tři z autorů této publikace - Earl Hopper, Marina Mojović a Helena Klímová; dále pak Václav Trojan, Miloš Rejchrt a Karol Sidon. Konferenci doprovázelo hudební vystoupení laureáta a jeho hostů, Jiřího Dědečka, Jaroslava Hutky a Mišpachy. Konference byla zakončena large group, kterou vedl Earl Hopper.

pdf

Prix Irene 2014 - TRAUMA A DOMOV

Laureát: Milan Pospíšil

U příležitosti dvacátého výročí založení projektu Rodiny po Holocaustu uspořádali Rafael Institut a Výbor pro péči o Prix Irene mezinárodní konferenci TRAUMA a DOMOV. Kromě řady přednášek, workshopů, malých a velkých sebezkušenostních skupin a skupinového snění byla na konferenci udělěna tradiční cena PRIX IRENE, představena nová kniha UNFREE ASSOCIATIONS - A PSYCHOANALYST RECOLLECTS THE HOLOCAUST, jejímž autorem je československý rodák, psychiatr GOTTFRIED R.BLOCH (dílo vydává Irene Press v českém překladu Evy Klimentové) a nová kniha Heleny Klímové RODINA A TRAUMA. Součástí konference byl také koncert souboru MIŠPACHA ve Španělské synagoze.

pdf

Workshop 2013 - UBLÍŽENOST, POMSTYCHTIVOST A KULTURA ODPOUŠTĚNÍ

V roce 2013 se uskutečnil výroční workshop spojený s uvítáním nové knihy UBLÍŽENOST, POMSTYCHTIVOST A KULTURA ODPOUŠTĚNÍ za přítomnosti autorů MIRIAM BERGEROVÉ (Izrael), AVI BERMANa (Izrael) a IVAN URLIĆE (Chorvatsko).

pdf

Prix Irene 2012 - TRAUMA - SEN - VĚDOMÍ: TRAUMATIZOVANÉ SKUPINY - HOJENÍ - IDENTITA

Laureát: Uyen Pham Hu

U příležitosti 10. udělení Prix Irene uspořádali Výbor pro Prix Irene, Rafael Institut a Israeli Institute of Group Analysis mezinárodní a mezioborovou konferenci s názvem Trauma - sen - vědomí: traumatizované skupiny - hojení - identita.

pdf
laureat_2011.jpg

Prix Irene 2011 - TRAUMA A ZODPOVĚDNOST

Laureát: Kristina Vlachová

Lubomír Kukla: Transgenerační přenos násilí
Marek Preiss: Charakter a ctnosti
Lu Jing (ČR, Čína): Co mne život naučil
Katalin Pecsi (Maďarsko): Trauma a zodpovědnost - Maďarsko dnes
Jan Urban: Zodpovědnost obětí
Martin Vadas: Laudatio
Harvey Rich (USA, Francie): O smyslu příběhu - rozvoj osobní zodpovědnosti
Norman Eisen (USA): O příběhu se smyslem - rozvoj osobní zodpovědnosti

laureat_2010.png

Prix Irene 2010 - TRAUMA A VÍRA

Laureát: Věra Lukášová

Martin Mahler: Potíže s odpouštěním
Prokop Remeš: Bůh - magický pomocník, nebo Dárce smyslu?
Avi Berman (Izrael): Post Traumatic Victimhood: Between Compensation and Recovery
Gaby Glassman (GB): Faith and the Holocaust
Jaromír Štětina: Bez konfesního smíru nebude mír
Bohdan Pivoňka: Kudy z traumatu: vírou?
Monika Žárská: Laudatio

laureat_2009.png

Prix Irene 2009 - TRAUMA A SVĚDOMÍ

Laureát: Václav Trojan

Gaby Glassman (GB): Trauma, conscience and consciousness
Michael Šebek: Pojem svědomí z hlediska psychoanalýzy
Zlata Černá: Místo svědomí v pojetí čínské filosofie
Milan Balabán: Hebrejské myšlení a pojem svědomí
Václav Břicháček: Altruistická osobnost
Jiřina Šiklová: Nesamozřejmost svědomí, laudatio

laureat_2008.png, 43kB

Prix Irene 2008 - TRAUMA A HISTORIE

Laureát: Rudolf Battěk

Petr Roubal: Laudatio
Gaby Glassman (GB): Trauma and history - what do we do with what has happened?
Karol Sidon: Trauma z historie - zkušenost osobní
Jan Ruml: Nepoučená přítomnost
Earl Hopper (GB): Trauma and the human group: my theory of the basic assumption of incohesion

laureat_2007.png, 41kB

Prix Irene 2007 - TRAUMA A IDENTITA

Laureát: Karel Holomek

Martin Šimečka: Laudatio
Gaby Glassman (GB): Když ne já - kdo jiný bude pro mne?
Orit Nuttman Schwartz (Izrael): Zvládání traumatických událostí - setrvalé ohrožení jedniců, komunit, organizací
Jana Horvátová: Identita jako jedno z romských traumat
Fedor Gál: Lidé, kteří mají jistotu o své identitě jsou podezřelí

laureat_2006.png, 52kB

Prix Irene 2006 - TRAUMA A ŘÁD

Laureát: Milena Šimsová

Monika Žárská: Laudatio
Helena Illnerová: Čas v nás – jak mu rozumět?
Martin Mahler: Žít v cizím čase
Jiřina Šiklová: Samozřejmost mravnosti
Gaby Glassman (GB): My trauma, their order
Malcolm Pines (GB): How cultural is the social unconscious?

laureat_2005.png, 41kB

Prix Irene 2005

Laureát: Igor Blaževič

František Kostlán a Věra Roubalová: Laudatio
Gaby Glassman (GB): Reflexe náboženských předsudků
Jana Švehlová: Dcera „nepřítele“. Stalinismus a jeho psychologický dopad na děti politických vězňů
Felix de Mendelssohn (Rakousko): Stud, hrdost a důstojnost – povědomí o sobě sama a ostatních v kontextu transgeneračního traumatu
Martin Mahler: Může se lidské společenství zbláznit?
Helena Klímová: Trauma – inspirace pro „tikkun“?

laureat_2004.png, 44kB

Prix Irene 2004

Laureát: Jana Hradílková

Jiřina Šiklová: Laudatio
Jonathan Magonet (GB): Třináct kroků pro mír – Nové čtení židovské modlitby
Martin Mahler: Osud rodinné soudržnosti – jeden příběh
Hana Papežová: Trauma, stres a porucha příjmu potravy
Marek Preiss: Změny osobnosti po traumatické události – Od Bosny dále
Helena Klímová: Matky a dcery: Trauma a intimita
Gaby Glassman (GB): Pracujeme na zlepšování vztahu
Věra Roubalová: Zúročení našich zkušeností – Při práci s uprchlíky
Elena Turnovská: Azylový dům pro děti – příležitost k toleranci
Zuzana Peterová: Proč i dnes, tolik let po skončení Holocaustu, lidé vzpomínají na „svého“ rabína Federa. Který je jim stále oporou?
Jana Hradílková: Češi Čečencům a Čečenci Čechům – Proč a jak si pomáháme

laureat_2003.png, 50kB

Prix Irene 2003

Laureát: Kumar Vishwanathan

Věra Roubalová: Laudatio
Gaby Glassman (GB): Čeho si vážíme a co na ní milujeme
Helena Klímová: Co mají psychoterapeuti z Rafael Centra Společného s Prix Irene?