MUDr. Vladimír Singer

Psychoanalytik, psychotherapeut, psychiatr. Pracoval dlouhodobě v psychiatrické ambulanci, kde se věnoval individuální a skupinové psychotherapii, konsiliání činnosti, mimo jiné na psychosomatickém odd. nemocnice Třebotov, v domovech seniorů. Působil též mnoho let jako soudní znalec. Od počátku 90tých let pracuje v privátní praxi, převážně se věnuje individuální psychotherapii, dále therapii klientů traumatisovaných Holocaustem, nejčastěji I. generaci. Člen České Psychoanalytické společnosti, Rafael Institutu, Pražské Židovské obce.

Pozice v Rafael Institutu: supervizor.

Kontakt: ord@volny.cz