PhDr. Slavomil Hubálek

Slavomil Hubálek
Psycholog a psychoterapeut s dlouholetou praxí v oboru, vedoucí deseti výcvikových psychoterapeutických skupin a skupinový supervizor, soudní znalec z oboru klinické psychologie a sexuologie. Po studiu na Filozofické fakultě UK spoluzakládal v roce 1974 v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích naše první lůžkové psychoterapeutické pracoviště pro léčbu sexuálních deviantů a souběžně pracoval v Poradně pro vysokoškoláky. V letech 1982-1990 pracoval jako vědecký pracovník, klinický psycholog a psychoterapeut na Sexuologickém ústavu FVL UK. V letech 1990-1992 byl mluvčím a tajemníkem ministra zdravotnictví a v roce 1993 založil vlastní společnost Alea - psychologie, spol. s.r.o., zabývající se zejména psychologickým a personálním poradenstvím. Byl vedoucím a spoluautorem řady výcvikových, školících a vzdělávacích programů, přednášel sociální psychologii na FSV UK, na VŠE a byl autorem řady vědeckých publikací a spoluautorem několika knih. V Rafael Institutu byl do roku 2013 členem Správní rady, výcvikovým terapeutem a supervizerem.