Mgr. Helena Klímová

Helena Klímová
Skupinová analytička, psychoterapeutka, publicistka, trvale bezpartijní, 1 manžel, 2 děti, 4 vnoučata, 2 pravnuci. Zabývá se traumatem holocaustu včetně transgeneračního přenosu a jeho terapií. Krom toho poskytuje psychoterapii individuálně i ve skupině jedincům, kteří strádají poruchami vztahů, potížemi s přechodem do dospělosti, poruchami na rozhraní duše a těla. Občas přednáší a publikuje (knižně 1966 v nakl. Čs. spisovatel "Nechte maličkých přijíti, aneb civilizace versus děti?", 1996 v nakl. Konfrontace "Jak člověk tvoří a maří svět").

Signatářka Charty 77, členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, ČPSČLSJEP, IGA Praha, Rafael Institut, IRENE z.s. - předsedkyně, Group-Analytic Society (London) - čestná členka.

Pozice v Rafael Institutu: čestná prezidentka, psychoterapeutka a supervizorka.

Kontakt: hklimova@volny.cz