Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Hana Papežová
Psychiatr a psychoterapeut, vedoucí Specializované jednotky pro poruchy příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dlouhodobě se zabývá poruchami příjmu potravy. 1993-1995 pracovala v Nathan S. Kline Institute, NYU, US, kde se zabývala studiem násilí u psychiatrických pacientů. Založila Sekci pro poruchy příjmu potravy při České psychiatrické společnosti JEP a Asociaci pro pacientky s poruchami příjmu potravy, jejich příbuzné a přátelé. Výzkumně i klinicky se věnuje významu vlivu stresu a traumatu na vznik a průběh psychických onemocnění, pracovala dlouhodobě jako terapeut v Toleranci a Centru krizové intervence.

Pozice v Rafael Institutu: výcviková vedoucí, supervizorka, terapeutka.

Kontakt: hpap@seznam.cz

Organizační struktura