AKTUALITY

  • OTEVÍRÁME NOVOU TERAPEUTICKOU SKUPINU - RODINY PO HOLOCAUSTU

Rafael Institut otevírá novou psychoterapeutickou skupinu s názvem Rodiny po holocaustu. Skupina je vhodná a prospěšná zejména pro klienty, kteří pociťují nesnáze ve vztazích, mají úzkostné či depresivní obtíže, nebo chtějí více porozumět sobě samým a svým případným problémům.

Zahájení na podzim 2019, setkání budou probíhat jedenkrát týdně v podvečer na Praze 1, skupinu povede MUDr. Magdalena Kolínská Singerová.

Skupina je určena klientům z židovských rodin přeživších holocaust a je pro ně bezplatná díky podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu a Veřejně prospěšného spolku na podporu osob dotčených holocaustem.

Pro více informací prosím kontaktujte rafael@rafaelinstitut.cz.  • OTEVÍRÁME NOVOU VÝCVIKOVOU SKUPINU - podzim/zima 2019

V rámci Komplexního vzdělávacího programu otevíráme další výcvikovou skupinu. Zahájení podzim/zima 2019.

Vedoucí sebezkušenostní části bude doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. a PhDr. Daniela Vizinová.

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím přihlášku, profesní životopis, motivační dopis a fotografii na rafael@rafaelinstitut.cz, Marek.Preiss@nudz.cz a vizinova@psychoterapie-andel.cz.

Podrobné informace o výcviku a jeho částech naleznete pod záložkami SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK, VÝCVIKOVÁ SKUPINA, TEORETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ, SUPERVIZE.

Přihláška ke stažení zde.  • Belgrade Reflective-Citizens Conference

Rádi bychom Vás informovali o konferenci Reflective-Citizens, která se koná 24. - 26. května 2019 v Bělehradě. Více informací v přilozené pozvánce.

pdf  • OSUDY VELKÝCH LIDSKÝCH SKUPIN 1918-2018

Konference 2018

Vážení přátelé,

RAFAEL INSTITUT společně se spolkem IRENE uspořádal mezinárodní konferenci Osudy velkých lidských skupin 1918 - 2018, která se uskutečnila v sálech Evangelické teologické fakulty v Praze ve dnech 18. - 21. října 2018.

Na konferenci promluvili představitelé skupinové analýzy, psychoanalýzy, psychologie a historie, z Anglie, Izraele, Německa, Řecka, Polska, Slovenska, Čech, m.j. Earl Hopper, Haim Weinberg, Robi Friedman, Dieter Nitzgen, Miroslav Vaněk, Michael Šebek, Marek Preiss, Lída Trapková, Egon Gál, Shulamit Geller a další. Konferenci svými přednáškami otevřel Pavel Rychetský a Cyril Höschl. V předvečer byla udělena Prix Irene - cenu dostal Lukáš Přibyl.

Děkujeme za Vaši účast!

Program ke stažení zde.foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10

  • PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTU

Dne 30. května a 10. října 2018 jsme s radostí předali diplomy dalším úspěšným absolventkám našeho Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii - výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu.
Přejeme Gabriele Skružné, Ireně Sgallové, Tereze Andrtové, Evě Labusové a Evě Kuželové, aby v další, náročné práci byly tak úspěšné, jako v Rafael Institutu a dělaly ji s potěšením a spokojeností.

Členové Rafael Institutu

predani_certifikatu_2018 predani_certifikatu_2018_2

  • Doc. MUDr. Václav MIKOTA, CSc.

doc. MIKOTA

3. září 2018 zemřel náš kolega a učitel Václav Mikota. Ráda bych mu věnovala za Rafael Institut vzpomínku.

Václav byl laskavý a noblesní člověk, který své velké vědomosti a zkušenosti uměl předat srozumitelně a citlivě. Od dubna 2016 jsme spolu vedli v RI výcvikovou skupinu prevence a léčby traumatu. Poznali jsme se ale dříve, když jsme v projektech Člověka v tísni psychoterapeuticky pracovali se skupinou lidsko-právních aktivistů z Kavkazu. Byli jsme spolu v Turecku a na Kypru. Tak jsem mohla nablízko poznat Václava, který měl velké pochopení pro lidská trápení, osvědčoval svůj humanistický přístup k lidem a měl i rád humor. Tam také rád vzpomínal na svoje dcery a vnoučata i na ženu Mirku. Tam jsem se také dověděla o jeho celoživotním usilování, o postojích a hodnotách, kterých si velice vážím. Hlavně jsem se od něj přiučila obrovskému respektu k lidem a schopnosti akceptovat jejich přání a jejich život. Bude mně a jistě nejen mně, velice chybět.

Věra Roubalová Kostlánová


  • Výroční konference OBČANSKÝ RŮST NA VLASTNÍ KŮŽI aneb 25 let od založení NNO TOLERANCE

Spolky IRENE a RAFAEL INSTITUT uspořádaly ve dnech 10 - 11. listopadu 2017 konferenci k připomínce 25 let od založení nadace Tolerance.
V pátek se uskutečnilo slavností předání PRIX IRENE 2017, kterou obdržela publicistka Goranka Oljača. V sobotu proběhly dva diskuzní panely o reflexi naší dosavadní práce, přednáška významného britského psychoanalytika Earla Hoppera k současné problematice terorismu z pohledu psychoanalýzy a skupinové analýzy a přednáška Heleny Klímové o strachu v Evropě. Posledním bodem odborné části byla large group moderovaná Earlem Hopperem.
Celý program byl zakončen společným večírkem s živou hudbu v Café Jedna.

Děkujeme za Vaši účast a doufáme, že se Vám program líbil.

Více informací nalezněte v jednotlivých přílohách nebo zde.
Pozvánka na konferenci
Program konference
Anotace konference
Pozvánka na večírek  • NOVÉ PUBLIKACE Z EDICE IRENE PRESS

Vážení a milí přátelé,

rádi bychom Vás informovali o knižních novinkách z edice IRENE PRESS.

Kniha Dopisy z Prahy 1939 - 1941 je unikátním souborem rodinných dopisů, který obsahuje dosud nepublikované podrobnosti o postupujícím holokaustu.

Kniha Podle článku 29, hlava II je sběrným dokumentem Heleny Klímové představující příběhy statečných lidí, kteří se stavěli proti totalitě.

Kniha Svítání je novela Elieho Wiesela, ve které mladý voják stojí před těžkým úkolem a řeší, zda smí zabít člověka.

Více informací o publikacích Irene Press, včetně možnosti objednání, naleznete na stránkách PRIX IRENE.  • Mezinárodní konference CIVILISTÉ VE VÁLCE: Ztráty, obnova a zkušenosti pomáhajících

konference_2016

Ve dnech 21. - 23. října 2016 se uskutečnila mezinárodní konference "CIVILISTÉ VE VÁLCE: Ztráty, obnova a zkušenosti pomáhajících", kterou Rafael Institut spolupořádal s Tel Aviv Institute Contemporary Psychoanalysis a Israeli Institute of Group Analysis.

Konferenci předcházelo slavnostní předání Prix Irene 2016 a uvedení překladu knihy SOCIAL UNCONSCIOUS Vol.2. Více informací o Prix Irene 2016 a nově vydané knize na www.prixirene.


Děkujeme všem účastníkům za jejich účast!

  • STRACH Z CIZÍHO

STRACH Z CIZÍHO

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit, že Česká psychoanalytická společnost vydala v rámci své edice Psychoanalytická knihovna publikaci STRACH Z CIZÍHO, ed. M. Mahler a R. Telerovský. Publikace představuje příspěvky psychoanalytiků ze stejnojmenné konference pořádané v roce 2015.

Více informací, včetně možnosti objednání, naleznete na stránkách konference.